06 / 11 / 2019

DINX GROUP jest partnerem konferencji (Nie)pełnosprawni na rynku pracy

Już szósty rok nasza firma wspiera najważniejszą w regionie Konferencję poświęconą aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych. Organizatorem jest Uniwersytet Medyczny i Fundacja Łódź Akademicka. Celem konferencji jest…


Dinx Group Sp. z o. o. jest w trakcie realizacji projektu dotyczącego opracowania modelu biznesowego, który poprzez właściwe zaplanowanie i optymalizację procesu dostarczania usług, wyspecjalizowanych pod kątem zagranicznego klienta, pozwoli na jego internacjonalizację i pozyskanie kontrahentów zagranicznych. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020.